© de Snoek 2018
Made with MAGIX
Brasschaat
Visclub de Snoek
Contact
LIJST VAN BESTUURSLEDEN Secretaris: Guido Aernouts        Tel.: 0478/ 74 29 38        gaernouts@skynet.be  Wedstrijdleider: Jan Goetgebuer       Sportafgevaardigde:  Rik Van Gils Afgevaardigden:  Hubert Haast,  Dré Van Mechelen,  Fons Van Puyvelde,  Rudy Castermans,  Yves Van Nietvelt. Nieuws/foto’s  voor de Website: Toon Verleije toon.verleije@telenet.be Prijs vergunning 2018: 40€
Brasschaat
Visclub de Snoek
Contact